Text Box: Vol. 8 No. 86        October 2, 2011
BulletinSunday

Continued to page 2

Pinasimulang muli ang pag-abot  sa ilang mga kapus-palad nating mga kababayan mula sa lugar ng Haig, Daang Bakal, Welfareville, San Juan at iba pa.  Ito  ay  nagpasimula noong August 23, 2011 na kung saan ay 137 katao ang

Feeding Ministry

ating  nabiyayaan ng ating mumunting inihanda para sa kanila.  Sa ngayon ang ating listed/enrolled recipients  ay 196 mula sa Haig = 63, Daangbakal = 58, Welfareville = 24 San Juan = 41at iba pa = 10.

Ang ating average attendance mula August hanggang September ay 146.  Sa ngayon ang Feeding ay ginaganap kung Martes lamang.